Kirjaudu sisään

Tilaukset puh. 09 739 739
(arkisin klo 9-16)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisterin tietoja käytetään Kuulotarvikkeen omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Kuulotarvike käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: Sukunimi, etunimi, katuosoite, postinumero- ja toimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Mahdollinen suoramarkkinointikielto, rekisteröityneen asiakkaan tunnistetieto, asiakkaan kampanjakoodi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana. Asiakassuhde syntyy kun asiakas tilaa tuotteen/tuotteita verkkokaupasta tai puhelimitse.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja. Tietoja ei käytetä Suomen ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Paperiaineisto (mikäli sitä on)säilytetään lukitussa tilassa jonne on pääsy ainoastaan asiaankuuluvilla henkilöillä. Sähköinen aineisto: asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterin toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietokannan henkilökohtaisten käyttöoikeuksien ja eri käyttäjätasojen avulla käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä henkilöitä.

Rekisterinpitäjä:

Kuulotarvike
PL 408
00811 Helsinki
Y-Tunnus 0668984-9

Rekisteriseloste

Tekijänoikeudet © Kuulotarvike 2018